DASK Sorgulama - Deprem sigortası sorgulama
DASK Sorgulama


DASK Nedir?

DASK, tapulu ev ve işyerleri ile bunlara ait meskenleri doğal afetlerle oluşabilecek hasarlara karşı sigortalayan sistemdir. Bu sistemde risk ödenen prim karşılığı kurum tarafından üstlenilir daha sonra da uluslararası reasürans şirketlerine dağıtılır. DASK; deprem, deprem sonrası yangın, deprem sonrası tsunami, deprem sonrası yer kayması gibi doğal felaketler sonucu konutta oluşan maddi hasarları sigorta eder. Bu hasarlar sigorta bedeline göre sigorta edilir. Sigorta Bedeli en fazla 150000 TL kadar olabilir. Evin yeniden inşa maliyetinin daha fazla olacağı durumlarda ayrıca konut sigortasının yapılması zararın tamamının karşılanmasını sağlar.

DASK sorgulama: